Bestyrelse Frifelt-Roager-Kraftvarmeværk

Driftsleder - Arne Dam

Formand - Richard Callesen

Næstformand - Knud Erik Thuesen

Bestyr. medlem - Torben P.

Kasserer - Preben Grosmann

Sekretær - Peter Madsen

Suppleant - Flemming Aaskov

Suppleant - Jørn Pedersen

Suppleant - Hans Kurt Schmidt

Suppleant - Kaj Lassen

Kontakt til Varmeværk
Voddervej 2, 6780 Skærbæk
Åbningstider
Mandag - fredag: kl. 08 - 16