top of page

Frifelt & Roager
kraftvarmeværk

Frifelt & Roager Kraftvarmeværk Indgik i 2011 aftale om at
modtage Biogas fra Rosenlykke I/S. Dermed blev det 
fossile brændstof naturgas udfaset til et minimum. Dette har medvirket til prissikring samt en CO2 neutral varme/strøm produktion og gavner dermed både miljøet og 
forbrugerne. 

I 2023 blev der monteret 2 stk. El kedler.
  

Varmeværket forsyner i dag 237 forbrugere i Frifelt og Roager.

Information

 

Da vi får vandværksvand ind i vores system, Har vi mistanke om at der er 1 eller flere utætte varmevekslere

på vores net, derfor bedes vores forbrugere teste deres veksler iht. beskrivelse der er omdelt. Eller se under fanen

Vejledninger kontrol varmeveksler
Findes varmeveksleren utæt eller er der nogen spørgsmål ang. dette kontakt Varmeværket.

Utæthed i vekslerne er ikke kun et problem for varmeværket, men også en udgift for forbrugeren

da denne skal betale for ekstra vandforbrug til vandværket.

Aflæsinger
Indsend aflæsninger

Tak for din besked og aflæsninger

Kontakt Frifelt & Roager kraftvarmeværk
Kontakt os

Tak for din besked og aflæsninger

Find os

Voddervej 2, 6780 Skærbæk

Kontakt
Find os
bottom of page